OBJEKT B

ma dokončenú fasádu, osadené balkónové zábradlia, nainštalované výťahy, na schodiskách je dlažba a pracuje sa na interiérových štandardoch.

GALÉRIA

Interiéru

GALÉRIA

Exteriéru

GALÉRIA VÝSTAVBY

Aktuálny stav

HORE