PONUKA BYTOV

Vyberte si budovu a poschodie bytu o ktorý máte záujem.

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
celková plocha
m2
cena s DPH
OBJEKT B
2.NP
B/2.A356.321.1957.513.6661.17Predaný
B/2.B239.521.1940.712.5043.21Predaný
B/2.C 239.821.6041.422.5043.92Predaný
B/2.D130.361.6031.9631.96Predaný
B/2.E243.431.6045.033.6648.69Predaný
B/2.F365.221.6066.825.8972.71Predaný
B/2.G365.351.6066.952.5069.45Predaný
B/2.H243.431.6045.033.6648.69Predaný
B/2.I244.101.6045.703.6649.36Predaný
B/2.J375.181.6076.785.8982.67Predaný
B/2.K366.541.6068.142.5070.64Predaný
B/2.L243.431.6045.033.6648.69Predaný
B/2.M244.331.6045.933.6649.59Predaný
B/2.N373.561.6075.168.0383.19Predaný
3.NP
B/3.A356.321.1957.513.6661.17Predaný
B/3.B239.521.1940.712.5043.21Predaný
B/3.C239.821.6041.422.5043.92Predaný
B/3.D130.361.6031.9631.96Predaný
B/3.E
243.431.6045.033.6648.69Predaný
B/3.F365.221.6066.825.8972.71Predaný
B/3.G365.351.6066.952.5069.45Predaný
B/3.H243.431.6045.033.6648.69Predaný
B/3.I244.101.6045.703.6649.36Predaný
B/3.J375.181.6076.785.8982.67Predaný
B/3.K366.541.6068.142.5070.64Predaný
B/3.L243.431.6045.033.6648.69Predaný
B/3.M244.331.6045.933.6649.59Predaný
B/3.N373.561.6075.168.0383.19Predaný
4.NP
B/4.A356.321.1957.513.6661.17Predaný
B/4.B239.521.1940.712.5043.21Predaný
B/4.C239.821.6041.422.5043.92Predaný
B/4.D130.361.6031.9631.96Predaný
B/4.E243.431.6045.033.6648.69Predaný
B/4.F365.221.6066.825.8972.71Predaný
B/4.G365.351.6066.952.5069.45Predaný
B/4.H243.431.6045.033.6648.69Predaný
B/4.I244.101.6045.703.6649.36Predaný
B/4.J375.181.6076.785.8982.67Predaný
B/4.K366.541.6068.142.5070.64Predaný
B/4.L243.431.6045.033.6648.69Predaný
B/4.M244.331.6045.933.6649.59Predaný
B/4.N373.561.6075.168.0383.19Predaný

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
OBJEKT A
1.NP
A/1.01244.1344.13predané
A/1.A367.731.8769.6048.00133.78158 000
A/1.B248.531.8750.4046.8097.20predaný
A/1.C368.011.8769.8846.80131.87predaný
A/1.D483.321.8785.1946.80131.99predaný
A/1.E482.701.8784.5734.63119.20150 000
2.NP
A/2.A372.603.0775.678.9884.65predaný
A/2.B245.711.5047.213.0950.30predaný
A/2.C130.801.5032.3032.30predaný
A/2.D239.731.5041.233.0944.32predaný
A/2.E239.751.8741.623.0944.71predaný
A/2.F239.361.8741.233.0944.32predaný
A/2.G239.671.8741.543.0944.63predaný
A/2.H239.361.8741.233.0944.32predaný
A/2.I239.371.8741.243.0944.33predaný
A/2.J242.741.8744.613.8648.47predaný
3.NP
A/3.A372.603.0775.678.9884.65predaný
A/3.B245.711.5047.213.0950.30predaný
A/3.C130.801.5032.3032.30predaný
A/3.D239.731.5041.233.0944.32predaný
A/3.E239.751.7141.463.0944.55predaný
A/3.F239.361.7141.073.0944.16predaný
A/3.G239.671.7141.383.0944.47predaný
A/3.H239.361.7141.073.0944.16predaný
A/3.I239.371.7141.083.0944.17predaný
A/3.J242.741.7144.453.8648.31predaný
4.NP
A/4.A372.603.0775.678.9884.65predaný
A/4.B245.711.5047.213.0950.30predaný
A/4.C130.801.5032.3032.30predaný
A/4.D239.731.5041.233.0944.32predaný
A/4.E239.751.7141.463.0944.55predaný
A/4.F239.361.7141.073.0944.16predaný
A/4.G239.671.7141.383.0944.47predaný
A/4.H239.361.7141.073.0944.16predaný
A/4.I239.371.7141.083.0944.17predaný
A/4.J242.741.7144.453.8648.31predaný

HORE