OBJEKT A - 3.NP

V objekte A na 3.NP sa nachádza 10 bytov.

A

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
A/3.A372.603.0775.678.9884.65predaný

Č.M. Miestnosť Plocha m2
A.1 ZÁDVERIE 4,41
A.2 OBYTNÁ KUCHYŇA 32,80
A.4 IZBA 11,29
A.5 CHODBA 3,08
A.6 WC 1,49
A.7 KÚPEĽŇA 3,69
A.8 SPÁĽŇA 15,84
BYT 72,60
KOBKA 3,07
UŽITKOVÁ PLOCHA 75,67
BALKÓN 8,98
CELKOVÁ PLOCHA 84,65

B

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
A/3.B245.711.5047.213.0950.30predaný

Č.M. Miestnosť Plocha m2
B.1 ZÁDVERIE 5,02
B.2 WC 1,60
B.3 KÚPEĽŇA 3,76
B.4 OBYTNÁ KUCHYŇA 20,02
B.5 SPÁLŇA 15,31
BYT 45,71
KOBKA 1,50
UŽITKOVÁ PLOCHA 47,21
BALKÓN 3,09
CELKOVÁ PLOCHA 50,30

C

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
A/3.C130.801.5032.3032.30predaný

Č.M. Miestnosť Plocha m2
C.1 ZÁDVERIE 4,31
C.2 KÚPEĽŇA 4,29
C.3 OBYTNÁ KUCHYŇA 22,20
BYT 30,80
KOBKA 1,50
UŽITKOVÁ PLOCHA 32,30
BALKÓN
CELKOVÁ PLOCHA 32,30

D

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
A/3.D239.731.5041.233.0944.32predaný

Č.M. Miestnosť Plocha m2
D.1 ZÁDVERIE 2,24
D.2 IZBA 7,85
D.3 CHODBA 5,98
D.4 OBÝVAČKA 19,28
D.5 KÚPEĽŇA 4,38
BYT 39,73
KOBKA 1,50
UŽITKOVÁ PLOCHA 41,23
BALKÓN 3,09
CELKOVÁ PLOCHA 44,32

E

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
A/3.E239.751.7141.463.0944.55predaný

Č.M. Miestnosť Plocha m2
E.1 ZÁDVERIE 3,47
E.2 CHODBA 3,50
E.3 IZBA 8,56
E.4 KÚPEĽŇA 4,20
E.5 OBÝVAČKA 20,02
BYT 39,75
KOBKA 1,71
UŽITKOVÁ PLOCHA 41,46
BALKÓN 3,09
CELKOVÁ PLOCHA 44,55

F

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
A/3.F239.361.7141.073.0944.16predaný

Č.M. Miestnosť Plocha m2
F.1 ZÁDVERIE 3,47
F.2 CHODBA 3,61
F.3 IZBA 8,59
F.4 KÚPEĽŇA 4,07
F.5 OBÝVAČKA 19,65
BYT 39,36
KOBKA 1,71
UŽITKOVÁ PLOCHA 41,07
BALKÓN 3,09
CELKOVÁ PLOCHA 44,16

G

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
A/3.G239.671.7141.383.0944.47predaný

Č.M. Miestnosť Plocha m2
G.1 ZÁDVERIE 3,47
G.2 IZBA 8,56
G.3 KÚPEĽŇA 4,12
G.4 CHODBA 3,50
G.5 OBÝVAČKA 20,02
BYT 39,67
KOBKA 1,71
UŽITKOVÁ PLOCHA 41,38
BALKÓN 3,09
CELKOVÁ PLOCHA 44,47

H

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
A/3.H239.361.7141.073.0944.16predaný

Č.M. Miestnosť Plocha m2
H.1 ZÁDVERIE 3,47
H.2 IZBA 8,56
H.3 KÚPEĽŇA 4,07
H.4 CHODBA 3,61
H.5 OBÝVAČKA 19,65
BYT 39,36
KOBKA 1,71
UŽITKOVÁ PLOCHA 41,07
BALKÓN 3,09
CELKOVÁ PLOCHA 44,16

I

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
A/3.I239.371.7141.083.0944.17predaný

Č.M. Miestnosť Plocha m2
I.1 ZÁDVERIE 3,47
I.2 CHODBA 3,50
I.3 IZBA 8,56
I.4 KÚPEĽŇA 3,82
I.5 OBÝVAČKA 20,02
BYT 39,37
KOBKA 1,87
UŽITKOVÁ PLOCHA 41,08
BALKÓN 3,09
CELKOVÁ PLOCHA 44,17

J

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
A/3.J242.741.7144.453.8648.31predaný

Č.M. Miestnosť Plocha m2
J.1 ZÁDVERIE 3,50
J.2 CHODBA 2,80
J.3 KÚPEĽŇA 4,02
J.4 OBÝVAČKA 20,72
J.5 IZBA 11,70
BYT 42,74
KOBKA 1,71
UŽITKOVÁ PLOCHA 44,45
BALKÓN 3,86
CELKOVÁ PLOCHA 48,31

označ. bytupočet iziebbyt
m2
kobka
m2
Užitková plocha (byt+kobka)
m2
balkón
m2
predzáhradka
m2
celkov plocha
m2
cena s DPH
3.NP
A/3.A372.603.0775.678.9884.65predaný
A/3.B245.711.5047.213.0950.30predaný
A/3.C130.801.5032.3032.30predaný
A/3.D239.731.5041.233.0944.32predaný
A/3.E239.751.7141.463.0944.55predaný
A/3.F239.361.7141.073.0944.16predaný
A/3.G239.671.7141.383.0944.47predaný
A/3.H239.361.7141.073.0944.16predaný
A/3.I239.371.7141.083.0944.17predaný
A/3.J242.741.7144.453.8648.31predaný

HORE